>
Törvers Logo
VG De Törvers

Lid waere van JVG De Törfkes

Wils se lid waere beej ós Gezelschap?

Via ónderstaon aanmeldformulier kins se lid waere van ós JVG De Törfkes
As jeuglid neems se deil aan ós evenemente, oettraejes pieke aksie en wuurs se op de huuegte gehald van ós en van ós Törvers aktiviteite. De jaorlikse kóntribusie bedruueg € 22,- per persoeën. Ein kóntribusie jaor löp van 1 mei wies 31 april.