Törvers Logo
VG De Törvers

Vrind of Vrindin waere van JVG De Törfkes

Wilt geej ós steune door Vrind te waere?

Via ónderstaond aanmeldformulier kint geej Vrind(in) waere van JVG De Törfkes

Geej kint Vrind(in) waere door minimaal € 11,11 euver te make op bankraekeningnummer
NL52 SNSB 0866 4054 53 ten name van Vrinde van de Törfkes.

Met óg beejdrage haope weej 't Vastelaovensgebeure in ós wiek / perochie bleujend te halde.
Doot mei, en waer Vrind of vrindin van de JVG DeTörfkes.

Nao 't invölle van ónderstaond formulier krieg geej eine bevestigingsmail wao in steit wie vaerder.

Op veurhand ózze herteliken dank !