>
Törvers Logo
VG De Törvers

Vrind of Vrindin waere van De Törvers

Wilt geej ós steune door Vrind te waere?

Via ónderstaond aanmeldformulier kint geej Vrind(in) waere van VG De Törvers
Weej, VG De Törvers, zien al haos 5x11 jaor aktief in dees Venlose wiek (ofwaal de Heilig Hartperochie). Jaorliks organisere weej diverse vastelaoves zittinge die door hiel waat minse van binne en boete dees wiek bezóch waere. Iets waat weej harstikke schoeën vinde !
Al dees aktiviteite koste netuurlijk geld, vuuel geld. Ós insigste inkómstebron is 't ald pepeer det weej iddere maond trouw ophaole in de wiek. Um ós vastelaovesaktiviteite veurt te kinne zette, hebbe weej óg steun hard nuuedig ! Daorum nuuedige weej óg oet um Vrind of Vrindin van de Törvers te waere.

As vrind of vrindin kint geej kaarte reservere veur de zittinge van VG De Törvers. Zoeë ziet geej verzekerd van kaarte en hoof geej neet in de rie te staon um kaarte te koupe.

Geej kint Vrind(in) waere door minimaal € 11,11 euver te make op bankraekeningnummer
NL52 SNSB 0866 4054 53 ten name van Vrinde van de Törvers.

Met óg beejdrage haope weej 't Vastelaovensgebeure in ós wiek / perochie bleujend te halde.
Doot mei, en waer Vrind of vrindin van de Törvers.

Nao 't invölle van ónderstaond formulier krieg geej eine bevestigingsmail wao in steit wie vaerder.

Op veurhand ózze herteliken dank !